DANIŞMANLIK KONULARIMIZ > AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA

12 AY BOYUNCA YAPILACAKLAR LİSTESİ;

 • Şirketlerin Durum analizi yapılacaktır
  • Her personelle birebir görüşülecek
  • Kapalı zarfla 2 soru sorulacak
  • Departman toplantıları yapılacak
  • 3 yıllık performans sonuçları analiz edilecek
  • Rakip analizi yapılacak
  • Çalışma şekli gözlemlenecek
  • Sahada Satış danışmanlarıyla rut a çıkılacak
  • Telefonla iletişim şekilleri incelenecek
  • Müşteri memnuniyet çalışması yapılarak, şirketlerin eksikleri, sorunları tespit edilip raporlama yapılacaktır
 • Organizasyon şeması hazırlanacaktır;
  • Geleceğe dönük olması gereken iskelet yapı oluşturulacaktır.
  • Norm kadro belirlenecektir
  • İş akışları oluşturulacaktır.
 • Görev tanımları hazırlanacaktır;
  • Personeli analizi yapılıp grafiklerle yönetimle paylaşılacaktır.
  • Mevcut yaptıkları işler
  • Ortada kalan işler
  • Yapılması gereken işler tespit edilerek her personelin yazılı görev tanımları yapılıp, kişilere imzalatılacaktır.
  • Ayrıca yeni pozisyon oluşturulması gerekiyorsa onunla ilgili çalışmalarda belirlenecektir
  • Şirketler grubunda kimseye MÜDÜR ünvanı verilmeyecektir. SORUMLU ünvanı ile yol alınacaktır.
 • 2.Kuşaklara dönük veliaht koçluk hizmeti verilecektir;
  • ………..ın 2 .kuşaklarıyla görüşmeler yaparak yetkinlik ve ilgi alanları belirlendikten sonra ŞİRKETE HAZIRLIK EĞİTİMLERİ verilecektir;
  • Liderlik,ekip çalışması,finansman yönetimi,pazarlama,markalaşma,kurumsallaşma,yeni dünya düzeninde yönetim teknikleri,problem çözme becerileri gibi
 • YÖNETİM KURULU
  • Görev tanımları ve Yönetim Kurulu üyeleriyle aylık strateji belirleme toplantısı yapılması;
  • SMM,YMM VE HUKUK MÜŞAVİRİYLE 3 aylık değerlendirme toplantılarının gündemli bir şekilde periyodik planlanması ve yönetilmesi
  • Yönetim kurulu üyelerine dönük kurumsallaşma, risk yönetimi ,markalaşma, denetim eğitimleri verilmesi
 • İCRA KURULU OLUŞUMU

  Şirkette vizyon sahibi yöneticilerden KOORDİNASYON GRUBU gibi bir grup oluşturularak şirket yönetim ve hedeflerine yönelmesi ve YÖNETİM KURULU üyelerinin operasyon süreçleriyle uğraşmaması için bir çalışma grubu kurulacaktır.Bu çalışma grubuna Yönetim Kurulu üyeleri girmeyecektir.

 • DEPARTMAN Toplantılarının planlanması ve yönetilmesi;

  Dönemsel olarak departmanlarla toplantılar yapılarak iş planlanması , hedef takibi ,yenilikçi fikirler ve sorunlar konuşularak toplantı sonunda şirketi ileriye götürecek 3 TOPLANTI KARARI alınması sağlanacaktır.

 • ÇALIŞANLARLA GEREKİRSE BİREBİR GÖRÜŞMELER YAPILARAK ONLARIN AİDİAT DUGULARI VE SORUNLARI ELE ALINARAK VERİMLİLİKLERİ YÜKSELTİLMEYE ÇALIŞILACAKTIR.
 • SATIŞ PAZARLAMA ALT YAPISINA DÖNÜK ÇALIŞMALAR;
  • Satış sistemi analizi
  • Sıcak ve soğuk satışçıların eğitimleri
  • CRM ve satış yazılımının yazılımının kurulumu ve yönetilmesi
  • Müşteri şikayet yönetim alt yapısının kurulumu
  • On-line satış portalının oluşturulması
  • Satış ta fiyat itirazının yönetilmesinin eğitimi
  • Tahsilat hedef ve eğitimi
  • Beden dili, diksiyon ve telemarketing teknikleri
  • Pazarlık teknikleri,rut yönetimi,satış teknikleri,Müşteri ilişkileri vb. eğitimlerin verilmesi
 • MARKALAŞMA SÜRECİNİN PLANLANMASI VE YÖNETİMİ

  Reklam,tanıtım,iletişim dili,marka değeri,İmaj ve tanıtım filmi,Web sayfası,sosyal medya yönetimi,Linkedin,Google optimizasyonu çalışmalarının yöetilmesi,profesyonel ajansla çalışılması ve toplantı yapılması

 • HEDEFLİ ŞİRKET OLUŞUMUNUN SAĞLANMASI
  • Şirketin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin Yönetim Kuruluyla belirlenmesi,
  • Departman hedeflerinin oluşturulması
  • kişisel hedeflerin çaycı da dahil belirlenmesi
  • İKRAMİYE VE BONUS alt yapısının oluştularak hedeflere ulaşıldığında herkesin kazanacağı sisteme geçilmesi
 • İNSAN KAYNAKLARI ALT YAPISININ KURULMASI
  • Yoksa İnsan Kaynakları Alt Yapısı oluşumu<
  • Beyaz yakalı ve mavi yakalı personel seçim süreci-mülakat-oryantasyon kuralları-uyumlaştırma-Sadakat düzeyini geliştirme
  • Ödül ve ceza sistemin kurulması ve personel disiplin yönetmenliğinin hazırlanması
  • Kariyer planın yapılması
  • KVKK , gizlilik sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin ve personel dosyalarının yenilenmesi
  • Performans değerlendirmesi yapılması
  • Eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim bütçe-takviminin hazırlanması
 • ……… IN ÇALIŞMA EL KİTAPÇIĞININ HAZIRLANMASI
  • Şirketin kültürünü yansıtacak şekilde;
  • Görev tanımlarının analizi ve düzenlenmesi
  • MİSYON VİZYON VE DEĞERLER
  • SLOGAN
  • ORGANİZASYON ŞEMASI
  • İLKELER den oluşan bir KİTAPÇIK HAZIRLANMASI
 • KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI

  Yaka kartı, yönlendirme levhaları, kurumsal kıyafet, kurumsal iletişim dili, araç ve bina giydirme vb hazırlanması

 • DOSYALAMA ALT YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ
  • Departmanlardaki dosyalamaların standart hale getirilmesi
  • Arşivleme ve yedekleme alt yapısının kurulması
  • sanayi casusluğunun ve hacker ların önüne geçecek yazılımların kurulumu
  • Şirket kitaplığının kurulması
 • MUHASEBE –FİNANSMAN VE SATINALMA DEPARTMANLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ
  • Muhasebe işleyişinin güçlendirilmesi
  • Evrak akışı
  • Kaçak ve firelerin ortaya konması
  • Muhasebe denetimi eğitimi
  • Depo ve lojistik yönetimi eğitimi - depo sayımı
  • Finansal analiz eğitimi ve uygulanması
  • TEŞVİKLER,DESTEKLER,KDV İADELERİ ile ilgili profesyonel danışamnlar bulunması
  • YILLIK BÜTÇE HAZIRLANMASI
  • Tasarruf ve tahsilat strateji ve hedeflerinin belirlenmesi ve eğitimi
 • ŞİRKET RAPORLAMASININ OLUŞTURULMASI
  • Öncelikle iyi bir yazılım firmasıyla 6 ay çalışılması
  • Bu yazılımları kullanabilmeleri için eğitimlerin veya yeni personellerin bulunması-KARİYER NET gibi alanlarla nitelikli beyaz yakalı personel istihdamı
 • MOTİVASYON SAĞLAYICI VE KURUM KÜLTÜRÜNÜ SAĞLAYICI ÇALIŞMALAR PLANLANMASI
  • PİKNİK
  • En güler yüzlü ve en başarılı personllere ödüller
  • Bayram ve özel gülere dönük etinlik
  • Onure edici plaketler
  • Bonus
  • Langırt
  • Ayın elemanı ödülü
  • ailelerle buluşma etkinlikleri
  • 8.yıl kutlaması vb.
 • DEĞİŞİME DİRENÇLİ OLAN VE ÇALIŞANLARI VE İŞİ SABOTE EDENLERİN TESBİTİ, EĞİTİMİ VE GEREKİYORSA GÖNDERİLMESİ.
 • AİLE ANAYASANIN HAZIRLANMASI ÇALIŞMASI

  Sonraki nesillerin şirkete girme ,çalışma ve aile üyesi olmadan gelen hak ve yükümlülüklerinin anayasasının hazırlanması ve imzaya sunulması.

 • ŞİRKETİN DIŞ TİCARET DEPARTMANIN KURULMASI-ithalat ve ihracat varsa
  • Dış ticaret Personel istihdamı ve yönetilmesi
  • Yurt dışı müşteri bulunması
  • Yurtdışı pazara dönük Pazarlama ve reklam alt yapısı ve web sayfası, e-katalog oluşturulması
  • al-sat çalışmasının alt yapının kurulması
 • ŞİRKET DENETİM ALT YAPISININ KURULMASI
 • BİZ BİLİNCİNİN YERLEŞTİRİLMESİ UYGULAMALARI
 • 24 FARKLI EĞİTİMİN VERİLMESİ VE EĞİTİM SONUÇLARININ YÖNETİM KURULUYLA PAYLAŞILMASI
  • KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ
  • YÖNETİCİLİK EĞİTİMLERİ
  • TEKNİK KONULARLA İLGİLİ EĞİTİMLER
 • EĞİTİM KONULARI
  • İletişim teknikleri
  • Müşteri ilişkileri yönetimi
  • Pazarlama staretijileri
  • Kurumsallaşma yol haritası
  • Satış teknikleri
  • Perakende satışın ipuçları
  • İkna ve müzakere teknikleri
  • Müşteri şikayet yönetimi
  • Agrup müşteri yönetimi
  • Rut yönetimi
  • Markalaşma
  • Liderlik mi yöneticilik mi
  • Finansman yönetimi ve finansal analiz
  • Satın alma ve depo yönetimi
  • Muhasebe denetimi
  • Ekip çalişması ve çatışma yönetimi
  • Stresle baş etme teknikleri
  • Motivasyon eğitimleri
  • Yönetim fonksiyonları
  • Yeni dünya düzeninde pazarlama teknikleri
  • Zaman yönetimi
  • Protokol ve nezaket kuralları
  • Ben verimli olmak istiyorum eğitimi
  • Hedef belirleme eğitimi

SAYGI VE SEVGİLERİMLE
CEM KÜÇÜKTEPEPINAR
YÖNETİM DANIŞMANI