EĞİTİMLER > KOBİ'LERDE STRATEJİK YÖNETİM TEKNİKLERİ

 • Yönetim ve Strateji nedir?
 • Kobilerde stratejik  yol haritası nasıl yapılır?
 • Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim
 • Kobiler’de kriz döneminde stratejik yönetim teknikleri
 • Hedeflerle yönetim
 • Strateji Planlama –departman olarak analizi
  • Stratejik Uygulama Engelleri(Kurum kültürü ve aile sorunları)
  • Profesyonel Yönetim ve kurumsallaşma adımları
  • Planlama aşamaları
  • Rakiplerin planlama analizi
 • İşletmelerde Organizasyonel yapı oluşumu
  • Değişim ve stratejik yönetim
  • Görev tanımları ve süreç yönetimi
  • İK stratejisi ve stratejik yönetim algısı
  • Kaynakların ve Kaynak İhtiyaçlarının Tespiti
 • Koordinasyon
 • Denetim ve bütçe disiplini
  • Mali Sorumluluk Merkezleri(SİB ler)
  • Strateji – Bütçe dengesi-sapma analizi
 • Stratejik Planlamanın Başarı Koşulları
  • Kurumsallaşma ve kurum kültürü
  • Aidiat duygusunun stratejik yönetimdeki önemi
 • Stratejik Plan Süreci
  • Stratejik Plan Hazırlık Süreci
   • Anket Çalışması
   • Paydaşlar ve Paydaş toplantıları
   • Öneri havuzu
   • Aile stratejileri ile şirket stratejilerinin karşılaştırma analizi
   • Rakip ve Rekabet Analizi
   • Süreç ve İş Analizi
   • Kıyaslama(Benchmarking)
   • SWOT Analizi (Kurum İçi ve Kurum Dışı Değerlendirme)
   • PEST Analizi
  • Ana stratejik cümlelerin analizi ve kabulü
   • Temel Yönetsel Değerler
   • Misyon
   • Vizyon
   • Kurumsal Değerler ve İlkeler
  • Uygulama örnekleri

 

CEM KÜÇÜKTEPEPINAR

YÖNETİM DANIŞMANI