EĞİTİMLER > MARKA YÖNETİMİ

AMAÇ ….sektörü odaklı Marka konumlanması ve marka sisteminin kavranması amaç edinen çalışmada markaya çalışan boyutuyla derinlik kazandırırken reklam ve halkla ilişkiler stratejileri öğrenilerek marka sorumluluğu algısının ve fikrinin makro bakış açısıyla zihin haritasına yerleştirilmesi amaçlanmıştır

MARKA YÖNETİMİ DURUM ANALİZİ (2 gün)

 • Mevcut Pazarlama Sistemi ve Firma Durum Analizi
  • Firmanın sektördeki rekabet gücünü görmek amacıyla pazarlama sisteminde gelinen noktanın incelenmesi
  • Satış sisteminin analizi
  • Pazarlama bilgi ve araştırma sisteminin analizi
  • Pazarlama iletişim yapısının analizi
  • İç pazarda karşılaşılan sorunlar ve uygulama hataları analiz edilecektir.
  • Firmanın ürün konspetinin pazarlama sistemine yansımaları değerlendirilmesi.
  • Pazarlama iş akışı ve diğer departmanlarla pazarlama arasındaki koordinasyon sorunları tesbit edilecektir.
  • Genel pazarlama durumu
  • Bölge yönetim yapısının analizi
  • Pazarlama organizasyonunun ve personel yapısının analiz edilmesi
  • CRM uygulamalarının incelenmesi
 • Piyasa – Pazar ve Rakip Analizi

  Hedef pazarın analizinde aşağıdaki konular incelenecektir

  • Mevcut İç ve dış pazarlardaki rekabet durumunun incelenmesi
  • Pazarda marka kimliğinde aranılan özelliklerin tesbiti
  • Mevcut rakiplerin Pazar payları ve pazarlama stratejilerinin analizi
  • Potansiyel pazarların araştırılması
  • İşletmeyi etkeleyen makro dış çevresel faktörlerin belirlenmesi(PEST) ve SWOT ANALİZİ
  • Niş Marketlerin tesbiti
  • Pazardaki kar kayması ve trendlerin analizi
  • Pazarın ve rakiplerin pazardaki gelişimleri
  • Pazarın mevcut ve potansiyel corafi ölçeği
  • Marka kimleri çekecek ve hedef firmaların analizi
  • Rakiplerin ürün,fiyat,dağıtım ve tutundurma stratejileinin araştırılması
 • Marka Konumlama Analizi

  Markanın mevcut piyasa koşullarıda firmanın amaçları doğrultusunda yerinin ortaya konmasına yönelik aşağıdaki temel analizler yapılacaktır;

  • Firmanın marka kimliğinin analizi
  • Kullanılan markaların
  • Kelimeler
  • Harfler
  • Sayılar
  • Semboller
  • İmzalar
  • Şekiller (Toblerone'un ayırtedici üçgen biçimli çikolata parçası veya İngiltere'de Jif lemon'un el sıkmasına müsait plastik limonu) gibi özelliklerinin ve marka isminin incelenmesi
  • İsim Araştırmaları-Ticari işaret araştırması
  • Yeni ürün konseptinin araştırılması
  • Diğer markalarla karşılaştırılması
  • Benzer global markaların bench edilmesi
  • Mesajların ve farklı kültürlere uygun konumlamanın yapılması
 • Kurumsal Kimlik Revizyonu

  Marka faaliyetlerinin istenilen sonuçları elde edebilmesi için kurumsal yapının ve kurum kültürünün oluşması gerekmektedir.Pazarlama ve müşteri odaklı bir firma oluşturmak için aşağıdaki faaliyetleri Toplam Kalite Anlayışı çerçevesinde yapmak gerekmektedir

  • Görev Tanımları vepazarlama Organizasyon Şeması Re-Organizasyonu
  • Kurumsal kimliği yansıtıcı firma içi fiziksel dizayn çalışması
 • Marka Rekabet Stratejileri ve Marka Segmentasyon Çalışmaları
  • Markanın pazara giriş stratejilerinin tesbiti-gerekiyorsa
  • Alt marka stratejilerinin belirlenmesi
  • Marka taktikleri ve faaliyet(Aksiyon) planlarının yapılması

MARKA YÖNETİMİ-UYGULAMA (2 Gün)

AMAÇ;Bireysel anlamda marka oluşturma ve marka yaratma yetkinliklerinin birebir uygulamalı hazırlanması eğitimini içerir.

 • Pazarlama Stratejileri ve Planlama Analizi
  • Pazarlama misyon,vizyon ve amaçların marka kimliğine uygun revize edilmesi
  • İç Pazar ve dış dış Pazar ürünlerinin pazarlamasına yönelik yoğun büyüme ve saldırı stratejlerinin tesbiti
  • Yönetici özeti ve eylemsel planların oluşturulması
  • Pazarlama değişkenlerini etkileyen unsurların tesbiti
 • Pazarlama Karma Bileşenlerininin Analizi(İç Pazar Boyutlu)

  Firmanın detaylı karma bileşenlerinin incelenip marka kimliğine uygun analizi yapılacaktır

  • Ürün Analizi
  • Fiyatlandırma Analizi
  • Dağıtım Analizi
 • Hedef Pazar ve Müşteri Analiz Çalışmaları-Müşteri Elde Tutma Programı

  Firmanın hedef pazardaki müşteri grupları ayrıntılı analiz edilerek müşterilerin sadakat düzeyini arttırıcı programlar hazırlanacaktır.

 • İletişim Stratejilerinin Analizi
  • Reklam,
  • Tanıtım-halkla ilişkiler,
  • POP,
  • Sales Promotions
  • Kişisel Satış ve Sales Management,
  • E-Marketing,Company Profile Cd'si,
  • WEB Tasarımı,
  • İşyeri dizaynı
 • Marka Plan Sunumu ve Pazarlama Sisteminin Kurulması

Marka kimliğine uygun kurumsal marka planının tepe yönetimine takdimi ve sistemin etkinliğini değerlendirmek amacyla performans kriterlerinin belirlenmesi sağlanacaktır.

CEM KÜÇÜKTEPEPINAR

Katılımcı sayısı:10-12 Kişi