EĞİTİMLER > ETKİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ / SATIŞ TEKNİKLERİ

Kapsam

Bu eğitimde katılımcılara; Bir işletmede müşteriyi koşulsuz müşteri memnuniyetini nasıl sağlayacakları anlatılırken iletişim becerileri,ve satış teknikleri konusunda bilgi süreçleri uygulamalı verilecektir.

İçerik

 • Müşteri Kimdir?Müşteri Tipleri ve Yaklaşım şekilleri
 • Gülümsemenin önemi ve ilk izlenim uygulamaları
 • İletişimdeki püf noktalar
 • Sadık müşteri yaratma yöntemleri
 • Müşteri Şikayetleri Bir Armağandır!
 • Aktif Karşılama Yöntemi
 • Müşteri İlişkilerinde Dinleme Becerileri
 • Ekip çalışması yöntemleri
 • Soru Sorma Becerileri Kazandırma Teknikleri
 • Satış ve Müşteri İlişkilerinde Beden Dilinde İpuçları
 • Profesyonel Konuşma Yöntemleri
 • İyi bir satış elemanınında olması gereken özellikler
 • Müşterinin satınalma güdüleri
 • Satış süreci aşamaları
  • Ürün anlatır fayda satar!
  • Satışta itirazlar ve İtiraz karşılama teknikleri
  • Satış Nasıl Kapatılır
  • Fiyat itirazina karşı ne yapabiliriz?
  • Satış Sonrası Müşteri İlişkilerinde yapılacak aktiviteler
  • Demostrasyon ve Prezentasyon
  • Satışta yaratıcı davranış modelleri
  • Uygulamalar-Rol-playing-Film İzleme-Grup çalışması-İSHİKAWA diyagramı-Rapor

Katılımcı sayısı:10

PAZARLAMA YÖNETİMİ

Kapsam

Bu eğitimde katılımcılara; Pazarlamada sistemli çalışma yöntemleri ve pazarlama yönetimindeki çağdaş gelişmeler verilecektir.

İçerik

 • Pazarlama ve Satış Nedir?İçeriği nasıldır?
 • Mağaza Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur
 • Pazarlamada ve mağazacılıkta yeni yöntemler
 • Etkin bir pazarlama ve mağaza yöneticisinin özellikleri nelerdir?
 • Pazarlama Plan Süresi ve Stratejik Pazarlama Aşamaları
 • Ekip Yönetiminde olmazsa olmaz kurallar
 • Müşteri segmentasyonu
 • CRM pazarlama stratejileri
 • Pazarlama Karması bileşenleri-4P
 • Pazarlama organizasyonu
 • Müşteri Elde Tutma Programları
 • Mağaza dizaynı
  • Shovroom yönetimi
  • Ürün Yönetimi
  • Fiyatlama Stratejileri
 • Reklam ve Promosyon Yöntemleri
  • Dağıtım Kanal Stratejileri
  • Bütçeleme ve Kontrol
 • FUTURİNG

Katılımcı sayısı:10

SATIŞ VE PAZARLAMADA İKNA TEKNİKLERİ

1. Gün

 • İKNA nın psikolojisi – önce değişim
 • Müşterinin daima evet diyeceği konular
 • Müşterinin alışkanlıkları nasıldeğiştirilecek?
 • Düşük Statü/Yüksek Statülü Görünümün İkna'daki önemi
 • Güvenilir Olabilmenin Bileşenleri
 • Sektöre özgü değişik müşteri tipleri ve yaklaşım taktikleriyle müşteriyi ikna,
 • İyi bir satıcıda olması gereken özellikler,
 • Sadık müşteri yaratma yolları ve gülümseme antremanları,
 • İlk izlenimin bireysel ve kurumsal özellikleri
 • Müşteriye Yönelik Aktif Karşılama Yöntemleri,
 • Müşteri ilişkilerinde yasaklar,
 • Şikayet eden müşteriyi ikna etme yöntemleri
 • Satışta ikna kuralları
 • Arkadaşlar-Beklenti-Tutarlılık-Birlik-Kıtlık-Uyum Gösterme-Güç Yasalarıyla Müşteriyi ikna etme teknikleri
 • Satış sırasında vücut dilinin etkin kullanılması,
 • Satış ve müşteri ilişkilerinde önemli silahlar: Etkin dinleme ve doğru soru sorma teknikleri-Roll-playing
 

2. Gün

 • Modern kişisel satış aşamaları Vcd gösterimi
 • Müşteri ilişkileri ve satışta gerekli bilgi türleri ve bunların kullanılması
 • Konuşma Teknikleriyle Müşteriyi İkna etme teknikleri
 • Müşterilerin satınalma güdüleri,
 • "Özellik Anlatır, Fayda Satar" yaklaşımı,
 • Tahsilatta müşteriyi ikna etme teknikleri
 • İlave ürün satma yöntemleri-Çapraz Satışla ikna
 • Beden dilini kullanarak müşteriyi ikna etmeye yönelik davranışlar
 • Müzakere' de ikna etme becerisi
 • Satış sonuçlandırma ipuçları,
 • Demostrasyon ve Prezantasyon,
 • Satışta karşılaşılacak itirazlar ve itiraz karşılama yöntemleri,
 • Fiyat itirazları ve pazarlık tekniklerini kullanarak müşteriyi ikna etmek
 • Satış kapatırken sorulacak sorular ve ipuçları vcd gösterimi
 • Kurumsal Kimlik Çalışmalarının İkna’da Önemi ve Önemli ipuçları
 • Pazarlama Stratejilerinde ikna edici yöntemler
 • Sunumda kişisel ve kurumsal müşteriyi ikna etme teknikleri
 • Ürün Stratejilerinde pazarı ikna etme teknikleri
 • Fiyatlandırma yöntemlerinde ve fiyat değişimlerinde müşteriyi ikna etme teknikleri
 • Reklam,halkla ilişkiler ve satış promosyon çalışmalarında konumlanma yöntemleri

Eğitim süresi: 12 saat

 

BAYİ/DİSTRİBÜTÖR İLETİŞİMİ

 • Bayi ve Distribütör Tanımı, İletişim Şekilleriz
 • Distribütörün misyon,vizyon ve hizmet ilkeleri
 • İyi ve Etkin Bayilerin özellikleri
 • Bayi yetkilisinin periyodik ürün alma kriterleri ve repete çalışması
 • Bölgesel ve sektörel analiz
 • Bayi bölgelerinde rakip firma faaliyetleri
 • Bayilerin satış ve pazarlama hedefleri-distribütörün satış pazarlama hedefleri ve karşılaştırılması
 • Ürün stratejileri
 • Fiyatlandırma stratejileri-fiyat istikrarsızlık nedenleri
 • Bayi itme ve çekme stratejileri
 • Bayilerle karşılıklı raporlama çalışmaları/Bayi mağaza etkinlik kriterleri
 • Bayi satış arttırıcı tutundurma taktikleri-Reklam-Halkla İlişkiler-Satış Promosyon aktiviteleri
 • Çapraz satış yöntemleri
 • Tanzim teşhir teknikleri ve iç görsel çalışmalar
 • Karşılıklı beklentiler
 • Dağıtım kanal çatışma şekilleri ve çözüm yolları
 • Markanın özellikleri ve faydalarının müşteri anlatılması
 • Müşteri Şikayet Yönetim uygulamaları
 • Bayi/Distribütör iş akışı ve karşılaşılan problemler
 • Satış tavizlerinin analizi ve rekabet gücü
 • Bayi karlılıklarının analizi
 • Yeni sezon pazarlama stratejilerinin bayilerle paylaşımı
 • Bayi/Distribütör iletişiminde ekip çalışması ve takımdaşlık
 • Durum değerlendirmesi-Kararlar Alınması

Katılımcı Sayısı:10

 

Rut yönetimi

Program İçeriği

 • Rut Yönetimi nedir? Niye rutta olmalıyız?
 • Müşteri beklentileri
 • Anadolu müşterisinin bölgesel özellikleri ve dikkat edilecek unsurlar
 • Rut satış sisteminde satış temsilcisinin özellikleri
 • Rut öncesi satış toplantısı içeriği ve şekli
 • Satış temsilcisinin verimlilik kriterleri
 • Yardımcı satış elemanı (lojistik personeli) görevleri ve rutta dikkat edeceği unsurlar
 • Müşteri satış destek sistemleri(vitrin ve iç görsel destekleri, eğitim, promosyon, ödül, bölgesel reklam destekleri)
 • PENETRASYON çalışması ve çeşitleri
 • Forecasting (satış tahminlemesi)
 • Rut yönetiminde kullanılacak formlar ve uygulama şekilleri
 • Rutta müşteri şikayet yönetimi
 • Bölge analizi
 • 7 adımda planlanmış satış
 • Satış itirazları ve itiraz karşılama teknikleri
 • Müzakere yöntemleri ve tahsilat yönetimi
 • Yeni müşteri bulma şekilleri ve ilk izlenim teknikleri
 • Çapraz satış teknikleri
 • İade probleminin çözülmesi
 • Rut satış personelinin performans kriterleri
 • Raporlama ve dosyalama teknikleri